Άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία του πρώτου υβριδικού σταθμού με συσσωρευτές στην Ελλάδα

  Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αυτονόμησης των Ελληνικών νησιών και της σταδιακής απεξάρτησης τους από το πετρέλαιο πραγματοποιήθηκε με την πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον πρώτο Υβριδικό Σταθμό (ΥΒΣ) με συμμετοχή συσσωρευτών στην Ελλάδα.

 Η άδεια παραγωγής αφορά σε ΥΒΣ που πρόκειται να εγκατασταθεί στο νησί της Τήλου, στα πλαίσια υλοποίησης του πρωτοποριακού Ευρωπαϊκού έργου «TILOS» (Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage). Το καινοτόμο υβριδικό σύστημα, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα την επίτευξη υψηλής ενεργειακής αυτονομίας για το νησί της Τήλου (στα επίπεδα του 85%), αλλά και την ελαχιστοποίηση του σχετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, θα αποτελείται από αιολικό και Φ/Β σταθμό συνολικής ισχύος περίπου 1MW και από σύγχρονους συσσωρευτές τεχνολογίας NaNiCl2 με αποθηκευτική ικανότητα 2.4MWh.

  Η εν λόγω απόφαση είναι εναρμονισμένη με τις προσπάθειες της πολιτείας για προώθηση υβριδικών λύσεων ΑΠΕ στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), και πιο συγκεκριμένα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2832/23-12-2015), βάσει της οποίας αφενός καθορίστηκαν ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΥΒΣ στο δίκτυο των ΜΔΝ, αφετέρου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διάκριση μεταξύ των δύο βασικότερων τεχνολογικών λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, της ώριμης δηλαδή τεχνολογίας της αντλησιοταμίευσης και των πιο σύγχρονων τεχνολογιών συσσωρευτών ενέργειας.

  Ο συνδυασμός των δύο ανωτέρω αποφάσεων αναμένεται να ενεργοποιήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την υλοποίηση ΥΒΣ στη νησιωτική Ελλάδα, καθώς και να ενθαρρύνει την εγχώρια επιχειρηματικότητα στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και ιδιαίτερα των συσσωρευτών ενέργειας, αλλά και σε συναφείς υποστηρικτικές δραστηριότητες.

  Η απόφαση της ΡΑΕ είναι βεβαίως καθοριστικής σημασίας και για την ολοκλήρωση του έργου «TILOS», βασικός στόχος του οποίου είναι η εγκατάσταση και λειτουργία του ανωτέρω ΥΒΣ που σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός έξυπνου μικροδικτύου στο νησί της Τήλου.

  Το έργο «TILOS» διεξάγεται υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (πρώην Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με τη συμβολή κοινοπραξίας 15 εταίρων από επτά ευρωπαϊκές χώρες και με συμμετοχή εγχώριων φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως ο επενδυτικός όμιλος Eunice Energy Group με πολύχρονη εμπειρία στις ΑΠΕ και με επενδύσεις εντός και εκτός Ελλάδος, φορέων δημοσίου συμφέροντος όπως ο ΔΕΔΔΗΕ, περιβαλλοντικών ΜΚΟ όπως η WWF Ελλάς, αλλά και με την αμέριστη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Τήλου.

Πηγή: hlektrologia.gr

Διεύθυνση

Αργυρουπόλεως 26, Βύρωνας, 16232

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα - Παρασκευή : 09.00 - 17.00

Σάββατο : 09.00 - 13.00

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Emailenergytechhellas@gmail.com

Τηλέφωνο: 210 7600782

Κινητό: +30 6977406441

Ακολουθήστε μας στα Social

Search