Ξέρουμε ότι, όταν λέμε καλή γείωση, σημαίνει σωστή προστασία από την ηλεκτροπληξία, το θέμα όμως είναι λίγο πιο περίπλοκο. Είναι απαραίτητο για την ασφάλειά μας να δίνουμε σημασία σε κάθε λεπτομέρεια ενός Συστήματος Γειώσεως και ακόμη περισσότερο στα τμήματα εκείνα που δεν είναι ορατά, όπως το Ηλεκτρόδιο Γειώσεως.

  Κατά τη διάρκεια των καλωδιώσεων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ενός χώρου, μαζί με τα ενεργά καλώδια τοποθετείται και το καλώδιο της γείωσης. Το χρώμα αυτού του καλωδίου είναι κίτρινο με πράσινο. Στο χώρο μας αυτό το καλώδιο συνδέεται σε όλες τις πρίζες και σε όλες τις συσκευές στο μεταλλικό τους περίβλημα. Ακόμα και στα φωτιστικά, που έχουν μεταλλικά μέρη, πρέπει να έχει προβλεφθεί να συνδεθεί αγωγός γείωσης. Οι καταλήξεις όλων αυτών των καλωδίων είναι στον ηλεκτρικό μας πίνακα, όπου και συνδέονται όλα μαζί πάνω σε μια αγώγιμη μεταλλική μπάρα. Από την μπάρα των γειώσεων αναχωρεί ένας αγωγός γείωσης, μεγάλης πλέον διατομής, ο οποίος συνδέεται στο κουτί του μετρητή της Δ.Ε.Η. σε μια νέα μεταλλική μπάρα. Πάνω σε αυτή την μπάρα συνδέεται το καλώδιο του ουδετέρου της Δ.Ε.Η. και είναι η «διάταξη της γείωσης» που έχουμε στον χώρο μας.

Γείωση είναι: Η αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου του δικτύου με τη γη (συνήθως των ουδέτερων κόμβων και αγωγών των γεννητριών και μετασχηματιστών κ.λ.π., όπως επίσης και η αγώγιμη σύνδεση των μεταλλικών περιβλημάτων των μηχανών, μετασχηματιστών, διακοπτών, ηλεκτρικών συσκευών, κ.λπ., στη γη.).

Σκοπός της γείωσης: Είναι να κάνει εφικτή την εκφόρτιση των ηλεκτρικών ρευμάτων στη γη μέσω, του ηλεκτροδίου γείωσης, το οποίο είναι θαμμένο μέσα στο έδαφος. Για να είναι αυτό ασφαλές, ένα σύστημα γειώσεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ακεραιότητα του εξοπλισμού και τη συνέχεια της καλής λειτουργίας του σε περίπτωση εμφανίσεως οποιουδήποτε σφάλματος, παρέχοντας διαδρομή απαγωγής του ρεύματος και εκτόνωσής του στη γη, καθώς και να προστατεύει από ηλεκτροπληξία άτομα που είτε δουλεύουν, είτε κινούνται στον περιβάλλοντα χώρο.

Συστήματα γειώσεων

  • Γείωση λειτουργίας: Είναι η γείωση ενός σημείου ενός ενεργού κυκλώματος, π.χ. η γείωση του ουδετέρου ενός Μ/Σ και η γείωση του ουδετέρου αγωγού.

  • Γείωση προστασίας: Είναι η αγώγιμη σύνδεση με τη γη των μεταλλικών τμημάτων μιας εγκατάστασης που κανονικά δεν ανήκουν στο κύκλωμα λειτουργίας. Αυτή η γείωση εφαρμόζεται υποχρεωτικά για την προστασία των ανθρώπων που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα μεταλλικά τμήματα συσκευών όπου εμφανίστηκε επικίνδυνη τάση.

  • Γείωση αντικεραυνικής προστασίας: Είναι η ανοιχτή ή η συνεχής γείωση των προστατευτικών διατάξεων κατά των κεραυνών. Αυτές οι γειώσεις διοχετεύουν το ρεύμα των κεραυνών προς την γη.

Μέθοδοι γείωσης

Οι μέθοδοι γείωσης που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι οι παρακάτω:

  • Ουδετέρωση: Είναι η σύνδεση των μεταλλικών μερών των συσκευών με αγωγό γείωσης (λέγεται και αγωγός προστασίας) που συνδέεται με τον ουδέτερο στον πίνακα παροχής. Ο ουδέτερος συνδέεται και με το ηλεκτρόδιο γείωσης στο σημείο παροχέτευσης πριν από τον μετρητή. (απαιτεί μικρότερη τιμή αντίσταση γείωσης)

  • Άμεση γείωση: Η απ’ ευθείας αγώγιμη σύνδεση με το σύστημα γείωσης του αγωγού γης που είναι συνδεδεμένος με κάποιο αγώγιμο υλικό που είναι τοποθετημένο μέσα στη γη όπως πλάκα γείωσης, τρίγωνο γείωσης, κλπ.

  • Μέσω διακόπτη διαφυγής έντασης για την αυτόματη απομόνωση του προβληματικού μέρους της εγκατάστασης (ρελέ διαρροής). Πάντως και στις τρεις αυτές περιπτώσεις θα πρέπει να επιτυγχάνεται η απόζευξη της εγκατάστασης άμεσα (διακοπή του ρεύματος).

  • Ηλεκτρόδια Γειώσεως: Ανάμεσα στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα Ηλεκτρόδια Γειώσεως στην χώρα μας είναι οι Ράβδοι Γειώσεως με χαλύβδινη ψυχή, επιμεταλλωμένοι με χαλκό για προστασία ενάντια στη διάβρωση. Η προστασία αυτή καθορίζει την μακροζωία και την αξιοπιστία ολόκληρου του Συστήματος.

Θεμελιακή γείωση

  Σε όλες τις παλιές οικοδομές πριν από το 2006, από όταν θεσπίστηκε η Θεμελιακή Γείωση, εφαρμοζόταν η άμεση γείωση. Με άλλα λόγια η γείωση γινόταν είτε με την εφαρμογή τριγώνου γειώσεως, είτε με ένα απλό ηλεκτρόδιο γειώσεως. Οι συγκεκριμένοι τρόποι γείωσης δεν μπορούν να μας παρέχουν καμία ουσιαστική προστασία μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω της διάβρωσης (σκουριάς) που θα έχουν υποστεί τα διάφορα μεταλλικά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου.

  Η θεμελιακή γείωση είναι ένας γειωτής ταινίας που τοποθετείται στο κάτω μέρος των θεμελίων των κτηρίων, μέσα στο σκυρόδεμα. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο τρόπο υλοποίησης της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ενός κτηρίου και τοποθετείται εντός των συνδετήριων δοκών, των πέδιλων ή των περιμετρικών τοιχίων με τρόπο ώστε να σχηματίζεται κλειστός βρόγχος και συνδέεται αγώγιμα με τον μεταλλικό οπλισμό του σκυροδέματος στα θεμέλια του κτιρίου.

  Έτσι, ως ηλεκτρόδιο γείωσης τελικά λειτουργεί ολόκληρος ο οπλισμός της θεμελίωσης, που λόγω του όγκου του αλλά και του μήκους του, παρουσιάζει πολύ καλή αγωγιμότητα προς τη γη. Με βάση την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος της εφημερίδας της κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 470, της 5 ης Μαρτίου 2004 και τίθεται σε πλήρη ισχύ από τον Μάρτιο του 2006, το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 προβλέπεται η θεμελιακή γείωση ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας σε όλες τις νέα ανεγειρόμενες οικοδομές.

Για  πληροφορίες και για προσφορά ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μπορείτε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 7600782 και 6977406441 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Διεύθυνση

Αργυρουπόλεως 26, Βύρωνας, 16232

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα - Παρασκευή : 09.00 - 17.00

Σάββατο : 09.00 - 13.00

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Emailenergytechhellas@gmail.com

Τηλέφωνο: 210 7600782

Κινητό: +30 6977406441

Ακολουθήστε μας στα Social

Search