Στις βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις το κυρίως φορτίο προέρχεται από μηχανήματα που περιλαμβάνουν ηλεκτροκινητήρες και πολύ μικρότερο μέρος φορτίου από εγκαταστάσεις για φωτισμό, ρευματοδότες, υπολογιστές κ.λ.π.

  Ο σχεδιασμός και η κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις βιομηχανικών ηλεκτρολογικών και έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατοικιών ή άλλων επαγγελματικών κτηρίων. Αυτού του είδους οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις:

  Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σχεδίασης ανάπτυξης και υλοποίησης βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ενδεικτικές εργασίες για βιομηχανικές εγκαταστάσεις:

Για πληροφορίες και για προσφορά ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μπορείτε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα και ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.